wróżbiarstwo przepowiadanie przyszłości prognozowanie przyszłości

mgr Karolina Bródka

Wróżka Astrolog

gabinet astrologiczny Katowice504 675 637
Tarotkarolina@wrozka-puma.pl

Era wodnika

Żyjemy w niezwykłych czasach – na przełomie epok astrologicznych. Era Ryb odchodzi do przeszłości i coraz bardziej w nasze codzienne życie wkracza Era Wodnika. Epoka astrologiczna trwa nieco ponad 2000 lat. Początkiem Ery Ryb był upadek Cesarstwa Rzymskiego i całej kultury antycznej oraz rozwój chrześcijaństwa w pierwszych wiekach naszej ery. Właśnie nauki Jezusa ( urodzonego najprawdopodobniej w znaku Ryb ) były kwintesencją ideologii Ery Ryb. Najważniejsza była wiara – jako podstawa całego światopoglądu. Wiara w Boga, w istnienie świata duchowego, nieba, piekła. Wiara w zbawienie lub potępienie ludzkiej duszy. Z czasem wiara przybrała formy instytucjonalne i jako religia chrześcijańska stała się fundamentem kultury i cywilizacji europejskiej. Z czasem rozprzestrzeniła się na cały świat. Ryby to znak wodny, emocjonalny i intuicyjny. I właśnie emocjonalne podejście do życia – także do sfery duchowej – było charakterystyczne dla kończącej się epoki. Człowiek podziwiał Stwórcę, oddawał mu cześć, ale też bał się jego gniewu i ''ognia piekielnego''. W wymiarze społecznym przejawem takiego emocjonalnego podejścia były tak częste w Epoce Ryb wojny religijne, spory ideologiczne czy prześladowania tych, którzy poddawali w wątpliwość oficjalną doktrynę religijną. U schyłku Ery Ryb w pierwszej połowie XX wieku do głosu doszły świeckie ideologie – nacjonalizm, komunizm i faszyzm. Napędzane negatywnymi emocjami doprowadziły do krwawych rewolucji i wojen. W Epoce Ryb emocje, uprzedzenia oraz iluzje często zwyciężały nad zdrowym rozsądkiem. Bo władca znaku Ryb – Neptun to właśnie patron duchowości, wiary, inspiracji i wzniosłych uczuć ale także złudzeń, iluzji, błądzenia i fanatyzmu. Wszystkie te zjawiska towarzyszyły nieustannie Epoce Ryb. W Erze Wodnika na pierwszy plan wysuwa się wiedza. Nauka i jej praktyczne zastosowanie. Dlatego ostatnie stulecie to czas niezwykle szybkiego rozwoju cywilizacyjnego i postępu technicznego. Wodnik to znak powietrzny – intelektualny. Jego domeną są idee, koncepcje, wynalazki, które przynoszą postęp, rozwój i przekształcają świat zgodnie z wolą i wyobraźnią człowieka. Bo Wodnik patrzy w przyszłość, chce poprawiać, ulepszać i unowocześniać świat. Ogromny potencjał intelektualny, kreatywność i pomysłowość to cechy znaku Wodnika, które dziś odgrywają zasadniczą rolę. Niezwykły postęp technologiczny, który ma miejsce w ostatnich dziesięcioleciach jest także przejawem ''rozkręcającej się'' Ery Wodnika. Radio, telewizja, komputer i cała technologia cyfrowa, telefonia komórkowa, eksploracja kosmosu – to wszystko '' wodnikowe'' wynalazki. Najbardziej spektakularnym wytworem Ery Wodnika jest niewątpliwie internet. Narzędzie globalnej komunikacji, które umożliwia wymianę informacji między ludźmi na gigantyczną skalę i praktycznie bez ograniczeń. W Epoce Ryb przepływ informacji był powolny i ograniczony. Dziś informacje rozchodzą się błyskawicznie i praktycznie nie ma już tematów tabu. Można powiedzieć, że żyjemy w czasach bardzo szybkiej i intensywnej komunikacji. To niewątpliwie przyśpiesza postęp. Z drugiej strony bardzo wzrosło też tempo życia i coraz mniej mamy prywatności. Wirtualna rzeczywistość to coś, czego wcześniej nie było. To typowo wodnikowa forma komunikacji, która stała się znakiem naszych czasów. Cyfrowy świat, który istnieje na ekranie komputera czy smartfona i jest jakby przedłużeniem umysłu człowieka. Aby istniał, musi być zasilany prądem. Energia elektryczna to domena Urana – planetarnego władcy znaku Wodnika. Dlatego symbolicznym początkiem Ery Wodnika w muzyce było pojawienie się gitary elektrycznej i rock and rolla w połowie XX wieku. To była prawdziwa rewolucja. W jednym z najbardziej znanych musicali lat 60 – tych ''Hair'' pojawił się nawet utwór ''Age of Aquarious'' (Era Wodnika '' ), który nawiązuje do tego, że na świecie zaczyna się nowa epoka. Ostra,głośna i przebojowa muzyka rockowa zdominowała scenę muzyczną i odsunęła na dalszy plan wcześniejsze, łagodniejsze brzmienia uzyskiwane przy użyciu klasycznych instrumentów. Od tego czasu nowoczesna technika jest w coraz większym stopniu wykorzystywana do tworzenia muzyki i sztuki w ogóle. Począwszy od pianina elektrycznego a skończywszy na muzyce techno. Wykorzystanie technologii cyfrowej i komputera do tworzenia obrazu i dźwięku to także wpływ znaku Wodnika na sztukę i twórczość artystyczną. Na przykład filmy realizowane w systemie 3D, 4D, itd. to bardzo już zaawansowany wytwór wodnikowego umysłu. Nowoczesne technologie wkraczają coraz szybciej we wszystkie dziedziny życia – przemysł, handel, komunikacja, kultura, polityka sztuka, rozrywka, sport – coraz bardziej przesiąknięte są duchem nowej epoki i w coraz większym stopniu wykorzystują osiągnięcia nauki i techniki. Bogata wyobraźnia i kreatywność twórców Ery Wodnika zaowocowała stworzeniem wirtualnej rzeczywistości, która niemal nie różni się od realnego świata. Właśnie zacieranie się granicy między światem wirtualnym i realnym jest zjawiskiem, z którym coraz częściej się spotykamy. To też jest przejaw wodnikowych czasów. W tę tendencję wpisują się twórcy ''google glass''- elektronicznych okularów, które umożliwiają bardzo precyzyjną i subtelną współpracę ludzkiego umysłu z komputerem. To właśnie intelektualna i twórcza natura znaku Wodnika przejawia się w dążeniu do przekształcania i udoskonalania rzeczywistości. Widzimy to na każdym kroku. Związany ze znakiem Wodnika Uran to planeta buntu, rewolucji i radykalnych zmian. Dlatego kolejnym przejawem Ery Wodnika jest odchodzenie od tradycji, od tego, co przestarzałe, co ogranicza postęp. Bo Wodnik to patron nowoczesności. Przeszłość mało go interesuje. Patrzy w przyszłość. Wodnik to ''burzyciel'' starego porządku. Ostatnie stulecie to czas radykalnych przemian społecznych i obyczajowych. W Erze Ryb dominował feudalny system społeczny i monarchia jako podstawowa forma ustroju państwa. Obowiązywała określona hierarchia społeczna. Przynależność do tej czy innej klasy społecznej determinowała los człowieka. Jeden rodził się niewolnikiem lub pańszczyźnianym chłopem a drugi arystokratą i to przesądzało o jego dalszym życiu. Ludzie Epoki Ryb wierzyli, że na świecie obowiązuje odwieczny boski porządek, który jest niewzruszalny, a każdy człowiek ma w nim swoje miejsce i swój los wyznaczony przez Boga. Wiara w przeznaczenie i w to, że trzeba się podporządkować woli Stwórcy była powszechna w Epoce Ryb. Jednostka niewiele znaczyła. Chyba że był to człowiek stojący wysoko w hierarchii społecznej. W Erze Ryb ważna była wspólnota – rodzina, ród, klan. W szerszym wymiarze – naród. Każdy człowiek żył w jakiejś wspólnocie i w dużym stopniu zależał od innych. Funkcjonował w ramach określonych zwyczajów i schematów, które wyznaczała – niemal święta w Epoce Ryb – tradycja. W Erze Wodnika coraz bardziej odchodzimy od tradycyjnych norm i form społecznych. Jedną z głównych idei tej epoki jest indywidualizm. Na pierwszy plan wysuwa się jednostka. Człowiek dąży do wolności i niezależności. Coraz silniejsza jest potrzeba samorealizacji. Jej granice wyznacza wyobraźnia - '' Tam sięgaj, gdzie wzrok nie sięga''. Kolejną fundamentalną wartością Ery Wodnika jest wolność. U schyłku Epoki Ryb w XIX i XX wieku nastąpił ostateczny upadek starego systemu feudalnego. Upadały monarchie i imperia i powstało wiele nowych państw. Rewolucje w XIX I XX wieku a później I i II wojna światowa doprowadziły do ostatecznego rozpadu starego świata. Upadek wielu systemów totalitarnych, rozwój demokracji, równouprawnienie, prawa człowieka, prawa obywatelskie – to wszystko przejawy Ery Wodnika w życiu społecznym i politycznym. Współczesna demokracja jest obrazem społecznego nastawienia znaku Wodnika. Dlatego jej hasła przewodnie to wolność, tolerancja, równouprawnienie, szerokie prawa i swobody obywatelskie. Wolność słowa, sumienia, wyznania. Oczywiście w wielu krajach daleko jeszcze do takiej demokracji, ale Era Wodnika dopiero się zaczyna, a przemiany społeczne będą szły w tym kierunku. Nawet w bardzo ortodoksyjnych i przywiązanych do tradycji społeczeństwach można zauważyć pierwsze oznaki nowych czasów. Wolność dla wszystkich i równe prawa dla wszystkich oraz powszechna wzajemna tolerancja to ideał Ery Wodnika do którego jeszcze zapewne daleka droga. Rasizm i brak tolerancji jest wciąż dużym problemem, ale jednocześnie te zjawiska są coraz bardziej potępiane i podejmowane są działania, by im zapobiegać. Upowszechnienie edukacji i rozwój intelektualny ludzkości to także wybitnie wodnikowy trend ostatniego stulecia. A więc przez wiedzę do wolności. W wymiarze osobistym wolność w Epoce Wodnika polega na tym, że człowiek sam decyduje o swoim życiu i sam kreuje swój los. W Erze Ryb określał to porządek społeczny. Ludzie żyli tak jak ich przodkowie i kultywowali dawne tradycje i obyczaje. Życie społeczne regulowały utrwalone przez wieki zasady. Człowiek chcąc być zaakceptowany przez otoczenie musiał się im podporządkować. Społeczne role kobiety i mężczyzny były wyraźnie określone. Podstawową społeczeństwa była rodzina, a w szerszym wymiarze ród, klan. W Dzisiejszych czasach normy obyczajowe i zasady, na których opiera się życie społeczne ulegają coraz większemu poluzowaniu. Podczas gdy jedni zakładają rodziny, inni żyją w bliskich ale nieformalnych relacjach a jeszcze inni jako single. Już nie ma jednego obowiązkowego modelu, tylko wiele możliwości. Człowiek Ery Wodnika ma wolność wyboru. Presja społeczna i wpływ otoczenia – tak silne w Epoce Ryb – dziś coraz bardziej słabną i tracą na znaczeniu. Bo Wodnik niewiele się przejmuje opinia innych. To indywidualista, który wybiera taka drogę, którą sam uważa za najlepszą dla siebie. Dlatego na przykład dziś coraz więcej ludzi żyje w związkach partnerskich ( to wybitnie wodnikowe określenie ). Małżeństwo przestaje być koniecznością. Jedna z najważniejszych instytucji społecznych Epoki Ryb u progu Ery Wodnika przeżywa głęboki kryzys. Świadczy o tym wzrastająca liczba rozwodów. Bo małżeństwo ogranicz to, co jest esencją natury Wodnika – wolność i niezależność. Coraz mniej ludzi tworzy rodziny i coraz więcej żyje w związkach partnerskich ( także homoseksualnych ). Coraz mniej jest rodzin wielopokoleniowych. Silne, usankcjonowane prawnie więzi rodzinne ( w Epoce Ryb ) ustępują miejsca bardziej luźnym i nieformalnym relacjom. Na naszych oczach następuje zmiana modelu społeczeństwa. Kolejnym zjawiskiem, które wiąże się z Erą Wodnika jest globalizacja. Ludzie żyjąc w różnych, nieraz bardzo odległych miejscach na świecie kupują takie same ubrania, meble czy samochody. Słuchają tej samej muzyki, oglądają te same filmy. Nowe trendy, kierunki w nauce, biznesie, sztuce czy modzie dzięki mediom rozprzestrzeniają się szybko na całym świecie. Wielkie korporacje, które mają zakłady produkcyjne, usługowe czy sklepy w wielu krajach to znak naszych czasów. Globalne marki wyznaczają dziś standardy w wielu dziedzinach naszego życia - w produkcji przemysłowej, handlu, komunikacji, ale także w modzie, sztuce czy w rozrywce. Showbusiness to kolejny spektakularny wytwór Epoki Wodnika, który jest zresztą ściśle powiązany z telewizją i z internetem. W dzisiejszym świecie to właśnie media odgrywają coraz większą rolę i w coraz większym stopniu kreują rzeczywistość. Wodnik ma naturę pioniera i odkrywcy. Pasjonuje go poznawanie nowych miejsc, ludzi, podróże – zwłaszcza do odległych i egzotycznych krajów. Ogromny rozwój turystyki w ostatnich dziesięcioleciach jest w dużej mierze związany z wodnikowym dążeniem do poznawania świata, innych kultur i odległych miejsc. Tego, co jest inne niż codzienna rzeczywistość. W Epoce Ryb do obcych krajów podążali kupcy, pielgrzymi, posłańcy albo armie, by podbić nowe terytoria. W Erze Wodnika miliony ludzi podróżują jako turyści do najodleglejszych zakątków naszego globu. Świat staje się coraz bardziej ''na wyciągnięcie ręki''. Poza tym ludzie – głównie dzięki mediom - coraz więcej wiedzą o świecie i coraz bardziej interesują się tym, co dzieje się w innych krajach. Dziś nie ruszając się z domu człowiek może zobaczyć i dowiedzieć się o wydarzeniach, zjawiskach czy ludziach, z którymi osobiście nigdy by się nie zetknął. Wodnik patrzy w przyszłość, dlatego u progu Ery Wodnika ludzie coraz częściej myślą także o przyszłości świata, naszej planety i ludzkości. Degradacja środowiska naturalnego, wyginięcie wielu gatunków roślin i zwierząt, rabunkowa gospodarka bogactwami naturalnymi oraz przepaść między bogatymi krajami zachodniej cywilizacji a biednymi i zacofanymi krajami Afryki i Azji doprowadziły do sytuacji, w której przyszłość Ziemi i jej mieszkańców zaczyna budzić coraz większe obawy. Dobrobyt i wygodne życie ludzi w wysoko rozwiniętych, bogatych państwach oparte jest na rabunkowej eksploatacji środowiska naturalnego i wyzysku mieszkańców biednych zacofanych krajów Trzeciego Świata. Niesamowity postęp nauki i techniki wiąże się niestety z dewastacją przyrody i bardzo negatywnymi , nieodwracalnymi skutkami dla ludzkości. Człowiek w obawie o swoją przyszłość zaczyna rozumieć, że sam jest częścią przyrody. Dlatego powinien ją chronić i korzystać z jej zasobów w racjonalny sposób. Inaczej zginie razem z nią. Tu pojawia się kolejna, najbardziej chyba szlachetna idea Ery Wodnika – ekologia. Nowa epoka przyniosła także rozkwit ezoteryki. '' Wiedza tajemna '' dostępna w dawnych czasach tylko dla nielicznych, dziś przeżywa swój renesans. Literatura i prasa ezoteryczna jest coraz bardziej popularna, powstają kolejne szkoły, w których można zdobyć wiedzę z zakresu astrologii, numerologii, Tarota, chiromancji, feng shui, bioterapii, radiestezji czy medycyny naturalnej i ziołolecznictwa. W Epoce Wodnika każdy może poznać tę wiedzę, a nawet stosować ją w codziennym życiu. Samodzielne, indywidualne dążenie do prawdy oraz rozwoju intelektualnego i duchowego to właśnie postawa charakterystyczna dla człowieka Ery Wodnika. Wszystkie te powyższe tendencje będą się coraz bardziej nasilały, aż w końcu Epoka Ryb ostatecznie odejdzie do przeszłości – tak jak 2000 lat temu skończyła się Era Barana. Sądzę, że to właśnie jest ten '' koniec świata '', o którym w ostatnich latach tak wiele się mówiło i pisało. Rzeczywiście na naszych oczach ''stary świat '' odchodzi i ustępuje miejsca nowym czasom. To dopiero początek Ery Wodnika. Myślę, że nie jesteśmy nawet w stanie wyobrazić sobie i przewidzieć, jak daleko sięgnie człowiek w rozwoju materialnym, intelektualnym i duchowym. Niewątpliwie żyjemy w niezwykle ciekawym i przełomowym momencie historii ludzkości.

Karolina Bródka, styczeń 2014

Kontakt ze mną

ul. Fiteberga 12
40-588 Katowice-Brynów

Napisz do mnie

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Stron
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij