wróżbiarstwo przepowiadanie przyszłości prognozowanie przyszłości

mgr Karolina Bródka

Wróżka Astrolog

gabinet astrologiczny Katowice504 675 637
Tarotkarolina@wrozka-puma.pl

wrozka katowice komentarz astrologiczny

KOMENTARZ ASTROLOGICZNY DO AKTUALNEJ SYTUACJI W EUROPIE I NA ŚWIECIE – VIII 2016

Przełomowy i trudny moment historyczny dla Europy. Problem imigrantów. Kryzys wizji Europy bez granic. Słabość władz Unii Europejskiej wobec aktualnych problemów społecznych i demograficznych. Perspektywa powrotu do większej kontroli państwa nad obywatelami.

Żyjemy na przełomie er astrologicznych – Epoki Ryb i Ery Wodnika.
Przejście z Ery Ryb Do Ery Wodnika niesie ze sobą burzliwe, przełomowe wydarzenia – wojny, rewolucje, wielkie migracje ludności. Stary świat się kończy, a na jego miejsce powstaje nowa rzeczywistość. Ostatni taki moment miał miejsce, gdy upadało Cesarstwo Rzymskie - głównie wskutek najazdu barbarzyńskich ludów ale także w wyniku głębokiego kryzysu wewnętrznego. Z podobną sytuacją mamy do czynienia dziś w Europie. Wysoko rozwinięte, zamożne kraje europejskie stały się od jakiegoś czasu '' ziemią obiecaną '' dla milionów uchodźców z Azji i północnej Afryki. Co z tego wynika, możemy śledzić na bieżąco w mediach. Jednocześnie Unia Europejska przeżywa kryzys i jej przyszłość jest bardzo niepewna – czego dowodem jest choćby Brexit.

Nieharmonijny układ Urana i Plutona w latach 2012 – 2015 – początek fundamentalnych zmian w Europie i na świecie.
Burzliwe wydarzenia ostatnich lat – wojna domowa w Syrii, powstanie i działalność tzw Państwa Islamskiego, gwałtowny rozwój terroryzmu i cała seria zamachów w różnych miejscach na świecie – są inspirowane wybitnie destrukcyjnym układem Urana i Plutona – które w astrologii są nazywane planetami losowymi albo pokoleniowymi. Gdy te planety tworzą nieharmonijne aspekty nastają burzliwe czasy. Konsekwencje tego układu planetarnego będą odczuwalne jeszcze przez wiele lat. Obie te planety symbolizuje radykalne zmiany – Uran nagłe i rewolucyjne, Pluton – powolne i głębokie. Mamy więc czas zasadniczych i nieodwracalnych zmian, które są początkiem zupełnie nowej rzeczywistości. Uran - symbolizuje rewolucje, gwałtowne, zaskakujące wydarzenia ( np. katastrofy, wypadki, zamachy, wybuchy). Ale także radykalne zmiany, zrywanie więzów, pokonywanie ograniczeń, barier – np. granic państwowych. Dążenie do wolności, do wyzwolenia się z dotychczasowych układów. Gdy ta planeta tworzy nieharmonijne układy, upada stary porządek, rozpadają się dotychczasowe struktury społeczne, gospodarcze czy polityczne. Uran patronuje rewolucjonistom, pionierom, bojownikom o wolność czy inne wartości ale także szaleńcom i terrorystom. Pluton – oznacza kontrolę i przymus - np. ze strony państwa, władzy. Także instytucje do tego służące – policję, wojsko, służby specjalne. A więc siły, które mają za zadnie przeciwdziałać buntom, rewolucjom, zamachom i anarchii ( czyli energii Urana ). W ostatnich latach, a zwłaszcza miesiącach, obserwujemy ścieranie się tych przeciwstawnych energii planetarnych, co na planie fizycznym realizuje się jako burzliwe czy wręcz katastroficzne wydarzenia, które zbierają krwawe żniwo.

Nieharmonijny układ Saturna i Neptuna w 2016 – czas iluzji, słabości władz państwowych i ogólnego chaosu.
Saturn - symbolizuje porządek prawny, normy postępowania, hierarchię, administrację państwową. Ogólnie to, co reguluje i porządkuje nasze życie. To także patron urzędników. Od końca 2014 do grudnia 2017 Saturn będzie przebywał w znaku Strzelca. Podczas tranzytu przez ten znak Saturn działa słabo – dlatego władze państw europejskich niezbyt skutecznie radzą sobie z kolejnymi falami imigrantów. Znak Strzelca cechuje idealizm, romantyzm i optymistyczne patrzenie w przyszłość. Ale także nadmierny optymizm, pewność siebie i przecenianie swoich sił. Dlatego też unijnym przywódcom zabrakło realizmu w ocenie sytuacji i zdecydowanie zbyt optymistycznie podeszli do kwestii imigrantów. Władze, instytucje i urzędnicy są bezradni i mało skuteczni w działaniu wobec problemów, które pojawiły się w związku z napływem imigrantów i nasileniem działalności terrorystów. Do tego przyczynie się też tranzyt Neptuna przez znak Ryb, który potrwa jeszcze prawie 10 lat. Neptun jest planetarnym władcą znaku Ryb, więc przechodząc przez ten znak działa szczególnie mocno. Neptun – to między innymi patron religii, ideologii a także duchowej sfery życia. Jego negatywna strona to fanatyzm religijny, konflikty ideologiczne i religijne, prześladowania z powodu wyznawanej wiary czy przekonań. Te zjawiska mają oczywiście miejsce w różnych miejscach naszego globu, ale ostatnio nasiliły się w Europie w związku z napływem imigrantów i ekspansją islamu. Neptun zaciera granice, znosi podziały, łączy ludzi. Ale jego negatywny wpływ przejawia się w tym, że zwodzi na manowce, skłania do życia mrzonkami, iluzjami. W astrologii symbolizuje manipulację i dezinformację. W tym roku przez wiele miesięcy utrzymuje się nieharmonijny układ między Neptunem i Saturnem. Osłabia on skuteczność i sprawność działania władz państwowych, co sprzyja poczynaniom terrorystów. Ostatnie zamachy we Francji i w Niemczech są tego jaskrawym przykładem. Zdecydowanie zbyt idealistyczne i optymistyczne wizje co do przyszłości Europy to także zwodniczy wpływ Neptuna. Widać dziś wyraźnie, że idea Europy bez granic ewidentnie nie przystaje do obecnej sytuacji. Europejczycy – a zwłaszcza obywatele Unii Europejskiej - zdążyli się już przyzwyczaić do braku kontroli na granicach i do swobodnego przepływu ludzi. Ale to zaczyna się obracać przeciwko nim. Taka sytuacja potrwa najprawdopodobniej do końca przyszłego roku. W grudniu 2017 Saturn na ponad dwa lata wchodzi do znaku Koziorożca, który włada. Wtedy dopiero objawi się jego moc.

Tranzyt Saturna przez znak Koziorożca – zwiększenie kontroli państwa i uszczelnianie granic.
W latach 2018 – 2020 można się spodziewać wzmożonej kontroli państwa nad obywatelami i władzy nad społeczeństwem. I będzie to tendencja ogólnoświatowa. Zapewne zwiększone zostaną uprawnienia i zakres działania policji i służb specjalnych. Będą to czasy dużo większej niż obecnie kontroli i inwigilacji społeczeństwa. Oczywiście przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. Można się spodziewać stopniowego przywracania kontroli na granicach, które będą uszczelniane i znów zaczną spełniać swoją dawną rolę. Wygląda na to, że działania te będą po prostu konieczne, by skutecznie walczyć z terroryzmem. Wybitny astrolog Jarosław Gronert jest zdania, że połączone energie Saturna i Plutona w znaku Koziorożca w latach 2018 – 2020 przyniosą ''czas największej w dziejach kontroli nad ludzkością.''

Kontakt ze mną

ul. Fiteberga 12
40-588 Katowice-Brynów

Napisz do mnie

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Stron
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij