wróżbiarstwo przepowiadanie przyszłości prognozowanie przyszłości

mgr Karolina Bródka

Wróżka Astrolog

gabinet astrologiczny Katowice504 675 637
Tarotkarolina@wrozka-puma.pl

wrozka petycja dzikie ptaki

PETYCJA W SPRAWIE DZIKICH PTAKÓW

Zwracam się do wszystkich, którzy odwiedzą moją stronę o poparcie wniosku o zmianę obowiązującego prawa, tak by wszystkie dzikie ptaki znalazły się pod ochroną. W XXI wieku, w Erze Wodnika najwyższy czas zakazać barbarzyńskiego zabijania dzikich zwierząt! Żyjemy w niezwykłych czasach – na przełomie epok astrologicznych. Teraz właśnie będą zachodziły fundamentalne zmiany myślenia, podejścia do życia, także do zwierząt. Możemy aktywnie włączyć się w te przemiany. Takie inicjatywy to właśnie przejaw zmian, a ludzie, którzy je podejmują to pionierzy nowej Ery. Musimy ratować przyrodę – jesteśmy jej częścią. Zwracam się do wszystkich ludzi dobrej woli o wsparcie tej szlachetnej inicjatywy.

Minister Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
22 57-92-400
info@mos.gov.pl,
Biuro.Ministra@mos.gov.pl

Departament.Lesnictwa.i.Ochrony.Przyrody@mos.gov.pl

Szanowny Panie Ministrze

Apelujemy o skreślenie dzikich ptaków z listy zwierząt łownych.

  1. Dzikie ptaki nie powodują liczących się szkód w uprawach rolnych.
  2. Ptaki mają naturalnych drapieżników we wszystkich stadiach życia.
  3. Mięso pozyskiwane z dzikich ptaków nie ma znaczenia ekonomicznego.
  4. W wyniku polowań na ptaki łowne zabijane są także gatunki chronione.
  5. Podczas polowań na ptaki następuje wprowadzenie do środowiska dużych ilości ołowiu (szacunki wskazują na 300 000 kg rocznie), który kumuluje się przez lata, stanowiąc zagrożenie ołowicą, zarówno dla człowieka, jak i dzikich zwierząt, w tym gatunków chronionych.

Na obszarach, gdzie strzela się do ptaków, takich jak ostoje ptaków, obszary Natura2000, czy otuliny Parków Narodowych, polowania te niweczą skutki działań ochronnych, w tym kosztownych zabiegów ochrony czynnej, a do środowiska wprowadzany jest w ilościach niekontrolowanych toksyczny ołów.

Jest to sprzeczne z zasadami zrównoważonego rozwoju (art. 5 Konstytucji) i sprawiedliwości społecznej (art. 2), oraz z obowiązkiem władz publicznych ochrony środowiska (art. 74 Konstytucji), obowiązkiem ponoszenia odpowiedzialności za spowodowane pogorszenie stanu środowiska (art. 86) i obowiązkiem władz publicznych zapobiegania negatywnym dla zdrowia skutkom degradacji środowiska (art. 68).

Apelujemy do Pana Ministra o zmianę Rozporządzenia z dnia 11 marca 2005 r. w sprawie ustalenia listy gatunków zwierząt łownych poprzez skreślenie z tej listy wszystkich 13 gatunków dzikich ptaków.

Więcej informacji na stronie www.niechzyja.pl

Fundacja Viva!
Pracownia na Rzecz Wszystkich Istot
Ptaki Polskie
Niżej podpisany/a:
Arkadiusz Glaas
autor8907@petycje.pl

Kontakt ze mną

ul. Fiteberga 12
40-588 Katowice-Brynów

Napisz do mnie

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Stron
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij