wróżbiarstwo przepowiadanie przyszłości prognozowanie przyszłości

mgr Karolina Bródka

Wróżka Astrolog

gabinet astrologiczny Katowice504 675 637
Tarotkarolina@wrozka-puma.pl

Symbolika Arkanów Wielkich Tarota na przykładzie Tarota Rider - Waite`a i Tarota Marsylskiego

Powrót

Część druga – Symbolika Arkanów Wielkich.

I. Symboliczne znaczenie barw.

Kolory w Tarocie odgrywają niezwykle istotną rolę. Każda z barw występujących na kartach Tarota ma znaczenie symboliczne. Kolory są powiązane z żywiołami astrologicznymi. Moim zdaniem Barwy Arkanów Wielkich nawiązują także do archetypowego rozumienia kolorów i ich występowania w otaczającym nas świecie. Umieszczenie określonych barw na poszczególnych kartach nie jest więc przypadkowe.

Kolor czerwony to zdaniem Heleny Starowieyskiej barwa ognia i krwi. Symbolizuje życie, aktywność, ruch a także siłę, wolę i dynamiczne działanie. Czerwień oznacza także miłość, namiętność i seksualność. Postacie występujące w Arkanach Wielkich, które mają na sobie czerwone szaty, charakteryzują się aktywnym działaniem, twórczą postawą i dysponują silną energią życiową. Przykładem może być Mag. Jest on przedstawiony jako młody mężczyzna ubrany w czerwony płaszcz, który symbolizuje jego aktywne działanie, moc twórczą, spontaniczność i siły witalne. Cesarz z arkanu IV również ma na sobie czerwoną szatę, która oznacza siłę, odwagę w walce i namiętność. Jak zauważa Maria Bigoszewska, Cesarz realizuje się w czynach i przekształca swój świat dzięki energii, odwadze i pasji. Czerwony kolor szaty Cesarza to znak, że mamy do czynienia z władcą, szefem, przywódcą. Czerwień symbolizuje tu człowieka odważnego, mężnego, który chroni innych ludzi i walczy w ich obronie. Czerwień jego szaty w negatywnym znaczeniu symbolizuje natomiast autorytet zdobywany siłą, w krwawej walce a także despotyzm, tyranię, brutalność i nadużywanie władzy. Czerwony kolor ma również wierzchnia szata Papieża z Arkanu V. Zdaniem Heleny Żuk w tym przypadku czerwień oznacza moc ducha i niezłomną wolę a także autorytet, dostojeństwo i wysoką godność ( związaną z piastowaniem władzy duchownej ). Kolejną postacią noszącą czerwoną szatę jest alegorycznie przedstawiona Sprawiedliwość. Kobieta o surowym wyrazie twarzy ma na sobie czerwony płaszcz, który symbolizuje prestiż sprawowanego urzędu, władzę – w tym wypadku wymiar sprawiedliwości – oraz godność i dostojeństwo tego, kto ją sprawuje. Według Marii Bigoszewskiej czewień szaty - kolor życia - oznacza kogoś, kto ma prawo decydować o życiu i śmierci. Kolor czerwony w Tarocie może także symbolizować energię mentalną. Przykładem może być pióropusz na głowie Głupca . Jak pisze Helena Żuk, czerwona barwa piór oznacza, że Głupiec podejmuje ryzyko i wyzwanie spożytkowania siły tkwiącej w jego umyśle. Czerwień pióropusza wskazuje, że siłą intelektu można przezwyciężyć wszelkie trudności. Barwa ta oznacza także początek czegoś ważnego, niezwykłego – tym wypadku początek wędrówki Głupca przez życie. Czerwony pióropusz występuje także w Arkanie XIII – Śmierć.W tym przypadku kolor ten symbolizuje zwycięstwo nad strachem oraz pokonanie obaw i lęku przed zmianą. Pióropusz w zwycięskim czerwonym kolorze przypomina, że śmierć nie oznacza zagłady lecz transformację. Czerwień symbolizuje tu zwycięstwo nad słabościami, chorobą i strachem. Według mnie czerwień może także oznaczać radość i satysfakcję z pokonania przeszkód czy z realizacji planów. Taką wymowę ma czerwony sztandar trzymany przez dziecko z Arkanu XIX – Słońce. Czerwień jako kolor życia może w Tarocie oznaczać coś, co jest w życiu ważne.Taka jest zdaniem Heleny Żuk symbolika czerwonego koloru torby (doświadczenie życiowe), którą niesie ze sobą tarotowy Głupiec. Czerwień torby podróżnej oznacza także, że doświadczenia zgromadzone przez Wędrowca są efektem jego działania i aktywnej postawy. Kreatywność, siły twórcze i wolę działania symbolizują także czerwone poduszki, na których siedzi Cesarzowa. Podobnie czerwone rajtuzy Wisielca z Arkanu XII są, według cytowanej autorki, znakiem energii duchowej i woli działania. Natomiast czerwone kwiaty we wianku, który ma na głowie kobieta poskramiająca lwa na karcie Moc symbolizują poskromienie zwierzęcych instynktów siłą woli. Lew, który też ma czerwoną barwę, oznacza siłę fizyczną, wielką energię i kreatywność ale także gwałtowność i agresję. Myślę, że jednym z piękniejszych symboli występujących na kartach Tarota są czerwone róże. Według Heleny Żuk na karcie Mag oznaczają one jego mądrość i uduchowienie a także intensywne przeżycia i uczucia, jakich doświadcza. Czerwień róż symbolizuje także witalność i seksualność. Maria Bigoszewska pisze natomiast, że czerwone róże oznaczają aktywność, realizację planów i dokonania Maga. W podobnym znaczeniu symbol ten występuje na karcie Moc.Tu czerwona barwa kwiatów podkreśla aktywność, namiętność i siłę woli. Ten samym symbol pojawia się także na karcie Papież. Szata jednego z zakonników ( kapłanów ) przyozdobiona jest czerwonymi różami. Zdaniem Heleny Żuk jest to symbol aktywnego kapłaństwa. Oznacza duchownego, który działa w świecie zewnętrznym, wśród wiernych i żyje ich problemami. Maria Bigoszewska pisze natomiast, że czerwone róże na szacie duchownego symbolizują drogę okultyzmu i aktywnej duchowości.

Czerwoną barwę ma Koło Fortuny – centralny element Arkanu X. Według mnie czerwień symbolizuje w tym przypadku energię życiową, która stanowi siłę napędową ludzkich działań. Koło oznacza ruch, zmianę. Jego czerwony kolor symbolizuje więc energię w działaniu. Natomiast występujący na tej karcie czerwony stwór przypominający egipskiego Anubisa jest według Marii Bigoszewskiej symbolem odnowy. Helena Żuk pisze, że czerwony kolor odzwierciedla tu odwieczne dążenie człowieka do sukcesu i energię ukierunkowaną na realizację życiowych celów. Z kolei czerwone dzbanki, z których kobieta na karcie Gwiazda wylewa wodę, zdaniem cytowanej autorki symbolizują narzędzia lub środki umożliwiające dokonanie pozytywnych zmian. Czerwona barwa dzbanków oznacza wykorzystanie energii pochodzącej ze świata materialnego dla potrzeb rozwoju duchowego. Czerwone skrzydła Anioła na karcie Kochankowie symbolizują wedlug Marii Bigoszewskiej '' ogień namiętności '', miłość i potencjał seksualny. Czerwień jest znakiem twórczej mocy Anioła, który otacza kochanków opieką i rozpala w ich sercach miłość. Czerwono – fioletowe skrzydła ma też Anioł przedstawiony na karcie Umiarkowanie. Czerwony kolor symbolizuje tu moim zdaniem energię ukierunkowaną na rozwój duchowy ( fiolet ).

Czerwona barwa może mieć w Tarocie również negatywną wymowę. Przykładem jest pies widoczny na karcie Księżyc. Helena Żuk pisze, że czerwony kolor symbolizuje tu niższą, zwierzęcą część natury człowieka i prymitywne instynkty. Oznacza także źle ukierunkowaną energię, błądzenie i niepokój emocjonalny. Negatywną wymowę ma również wedlug Marii Bigoszewskiej czerwona twarz Cesarza oznaczająca impulsywność, nadpobudliwość a nawet agresję i brutalność. Z kolei czerwona barwa jego lewej dłoni wskazuje zdaniem Heleny Żuk na ''łatwość wymierzania sprawiedliwości ''.

Kolor niebieski według Barbary Antonowicz – Wlazińskiej symbolizuje w Tarocie uduchowienie, wrażliwość, uczuciowość, intuicję oraz podświadomość. Oznacza także przestrzeń, nieskończoność, wieczność, wzniosłe pragnienia, czystość, wierność. Cytowana autorka pisze, że w starożytnym Egipcie kolor niebieski symbolizował prawdę. Według Heleny Starowieyskiej barwa ta reprezentuje siłę duchową. Kolor niebieski jest także symbolem wiedzy, mądrości, współczucia i miłosierdzia. To barwa lekarzy i terapeutów. Postacie, które na kartach Arkanów Wielkich mają szaty w kolorze niebieskim cechuje moim zdaniem uduchowienie, wrażliwość, łagodność oraz ukierunkowanie na aktywność wewnętrzną i rozwój duchowy.

Niebieską barwę ma szata Kapłanki z Arkanu II, co jest według Marii Bigoszewskiej znakiem jej uduchowienia, wrażliwości, uczuciowości a także wiedzy i mądrości. Błękitna szata symbolizuje także łagodność, równowagę i wewnętrzny spokój. Jak zauważa Helena Żuk, kolor ten wiąże się z Niebem i kosmosem, co może sugerować, że Kapłanka łączy świat materialny ze światem duchowym. Jej zadaniem jest wspomaganie istot ziemskich w pokonywaniu trudów życia i wskazywanie im drogi co Boga. Także drogi do prawdy – poprzez wiedzę ezoteryczną. Misję kapłanki jako przewodniczki duchowej podkreśla także jej niebieska korona – symbol wielkiej mądrości i wysokiego poziomu rozwoju duchowego. Szatę w kolorze niebieskim ma także Papież. Jest to jego spodnia szata, która według Marii Bigoszewskiej symbolizuje wrażliwość, łagodność i wielkoduszność. Ponieważ szata owija szyję ( czakram gardła ), oznacza to, że Papież realizuje swoje powołanie przy użyciu głosu i słowa – naucza wiernych. Kolor niebieski symbolizuje tu również wiedzę duchową i prawdy wiary, które Papież przekazuje ludziom. Niebieską barwę ma bluza Wisielca z Arkanu XII. Moim zdaniem w tym przypadku kolor ten oznacza pracę umysłową i aktywność wewnętrzną. Również Anioł z Arkanu XX ma błękitną szatę. To według Heleny Żuk symbol Nieba, boskości i prawdy. Zadaniem Anioła jest odkryć prawdę o nieskończonej dobroci, mądrości i łasce Boga. Niebieska barwa jego szaty symbolizuje również ład, harmonię i sprawiedliwość, której wszyscy doświadczą na Sądzie Ostatecznym. Zbroję w kolorze niebieskim ma Cesarz z Arkanu IV. Zdaniem Heleny Żuk oznacza to, że Władca w swoich poczynaniach kieruje się wzniosłymi ideałami, uczciwością i mądrością. Niebieska zbroja symbolicznie przedstawia fakt, że Cesarz ( władca, przywódca, szef ) realizując swoje cele i marzenia ma także na względzie dobro swoich poddanych ( podwładnych ). Błękitny kolor może tu również symbolizować opiekę Opaczności. Zbroję w tym kolorze ma także Rycerz z Arkanu VII. Niebieska barwa ( w połączeniu z żółtymi półksiężycami na ramionach ) symbolizuje uzdolnienia i wiedzę potrzebną do realizacji planów. Natomiast niebieski kolor pałeczki, którą trzyma w dłoni Rycerz, oznacza, że jego siła opiera się na wiedzy i intuicji. Mag z Arkanu I jest przepasany wężem o niebieskiej barwie, co oznacza, że jego mądrość jest wynikiem nauki i umiejętności korzystania ze zdobytej wiedzy. Z kolei błękitny kwadrat umieszczony na koronie Sprawiedliwości zdaniem Marii Bigoszewskiej symbolizuje jasność myśli, mądrość podpartą wiedzą oraz intuicję.

Kolor niebieski jest powiązany z żywiołem wody. Woda w różnych postaciach jest częstym motywem pojawiającym się na kartach Arkanów Wielkich Tarota. Woda może symbolizować podświadomość. Tak jest według cytowanych przeze mnie autorek w przypadku Arkanu II i XVIII. Na tych kartach zbiornik wodny – jezioro lub staw – symbolizuje nieświadomą część ludzkiej psychiki. Anioł z Arkanu XIV stoi nad brzegiem błękitnego jeziora, które zdaniem Heleny Żuk jest symbolem ludzkiej duszy. Niebieska barwa wody oznacza odrodzenie, mądrość i prawdę. Natomiast woda, którą Anioł przelewa z jednego naczynia do drugiego symbolizuje połączenie ducha i materii, świadomości i podświadomości, pierwiastka męskiego i żeńskiego. W tle Arkanu XIII – Śmierć płynie rzeka. Jak pisze Maria Bigoszewska symbolizuje ona granicę między światem ziemskim, materialnym a sferą duchową. Niebieska barwa rzeki oznacza, że dusza ludzka jest nieśmiertelna a śmierć dotyczy tylko form materialnych. Podobną wymowę ma woda jako element tła Arkanu XX. Niebieski kolor wody symbolizuje związek życia doczesnego z życiem wiecznym i nieustanne odradzanie się życia. Z kolei na karcie Gwiazda woda oznacza połączenie wiedzy świadomej i intuicji ( dwa dzbanki, z których kobieta wylewa wodę ).

Niebieska barwa jest częstym tłem Arkanów Wielkich. Na kartach takich jak Kapłanka, Koło Fortuny, Księżyc, Słońce, Sąd czy Świat kolor ten symbolizuje według Heleny Starowieyskiej łączność ze światem duchowym i opiekę Sił Wyższych. Niebieska barwa tła podkreśla, że to, co dzieje się w świecie materialnym jest efektem działania sił duchowych.

Kolejnym kolorem występującym w Arkanach Wielkich jest żółty. Wróżka Katowice cytując Barbarę Antonowicz – Wlazińską jest to barwa słońca, światła, piasku i złota. W Tarocie kolor żółty symbolizuje rozum, intelekt, racjonalne myślenie, rozsądne i praktyczne podejście do życia. Oznacza także mądrość i doświadczenie życiowe. Żółty kolor wiąże się tradycyjnie z żywiołem powietrza. Według Heleny Starowieyskiej żółta barwa symbolizuje w Tarocie dojrzewanie i transformację – materialną lub duchową. Barbara Antonowicz – Wlazińska pisze, że kolor ten oznacza także energię solarną, żywotność i optymizm. Przede wszystkim jednak wiąże się ze sferą mentalną.

Na karcie Głupiec żółte buty Wędrowca symbolizują, wedlug Heleny Żuk, jego inteligencję i potencjał intelektualny. Żółte piórko we włosach Głupca oznacza natomiast bogate życie umysłowe oraz moc, jaka tkwi w rozumie. Wskazuje na spore możliwości intelektualne, dzięki którym ma on szansę odnieść sukces. Jak zauważa Maria Bigoszewska, żółty kostur Pustelnika symbolizuje jego duży potencjał intelektualny a także wiedzę, mądrość i spore doświadczenie życiowe. Także żółta barwa gwiazdy wewnątrz latarni, z którą podróżuje Pustelnik, jest znakiem mądrości i prawdy. Żółte światło symbolizuje głos intuicji, która wskazuje mu właściwą drogę. Kolor ten ma również korona i berło Cesarza, co według Heleny Żuk oznacza racjonalny sposób sprawowania władzy i rozumne działanie. Podobną wymowę ma żółta korona Sprawiedliwości, która jest symbolem mądrości wiedzy i odpowiedzialności jako cech sprawiedliwego sędziego. Również Rycerz z karty Rydwan posiada berło zwieńczone żółtą kuleczką, co oznacza, że kieruje się on racjami rozumu, logicznym i praktycznym myśleniem i wykorzystuje intelekt do pokonania przeszkód, które spotyka na swej drodze. Żółta barwa kół rydwanu zdaniem Marii Bigoszewskiej przypomina, że wiedza i inteligencja są motorem cywilizacji i postępu. Wisielec z Arkanu XII ma aureolę w tym kolorze, co według cytowanej autorki wskazuje na duży potencjał intelektualny i gotowość do podjęcia działania zgodnie z przemyślanym planem.

Symbolem potencjalu intelektualnego i siły mentalnej są w Tarocie włosy o żółtej barwie. Przykładem mogą być postacie Aniołów z kart Umiarkowanie i Sąd, kobieta z Arkanu Gwiazda czy Sprawiedliwość. Według Barbary Antonowicz – Wlazińskiej żółty kolor włosów oznacza w Tarocie zdolność inspirowania do pozytywnych działań przez potęgę umysłu. Symbolem inteligencji praktycznej jest zdaniem Heleny Żuk żółty kołnierzyk Cesarzowej. Oznacza on wykorzystanie intelektu w codziennej komunikacji i kontaktach z otoczeniem.

Żółty kolor w opinii Heleny Starowieyskiej symbolizuje w Tarocie także opiekę Sił Wyższych i czerpanie energii z kosmosu. Taką wymowę mają żółte berło i korona Cesarza, krzyż Papieża czy diadem Rycerza Rydwanu. Również żółty księżyc przedstawiony na Arkanie XVIII symbolizuje energię przekazywaną na Ziemię z kosmosu. Oznacza wpływ Księżyca na przyrodę i na człowieka. Żółty trójkąt umieszczony na piersi Anioła z Arkanu XIV symbolizuje powiązanie świata ziemskiego, materialnego ze światem duchowym. Natomiast żółte krople widoczne na karcie Księżyc są według Heleny Żuk znakiem sił opiekuńczych czuwających nad człowiekiem. Podobną wymowę ma gwiazda w tym kolorze widoczna na Arkanie XVII.

Żółta barwa może też moim zdaniem oznaczać dostatek oraz bogactwo ( materialne lub duchowe ). Takie jest na przykład symboliczne znaczenie żółtego koloru zboża na karcie Cesarzowa czy słoneczników na karcie Słońce. Wróżka Katowic elementy w tym kolorze ma także zbroja Rycerza Rydwanu.

Ciekawym przykładem zastosowania żółtej barwy jest trąbka Anioła na karcie Sąd. Zdaniem Heleny Żuk kolor ten oznacza, że na tym etapie życiowej drogi, którą symbolizuje Arkan XX, człowiek jest już na wysokim poziomie rozwoju intelektualnego i duchowego. Potrafi więc ''usłyszeć głos anielskiej trąbki '' czyli odebrać sygnały ze świata duchowego. Z kolei żółta barwa twarzy i dłoni Anioła z Arkanu VI symbolizuje wedlug cytowanej autorki energię solarną oraz siłę duchową, krórą Anioł przekazuje parze kochanków.

Żółty kolor tła jak w przypadku Glupca, Maga, Cesarzowej, Sprawiedliwości czy Mocy oznacza według mnie połączenie energii ziemskiej z siłami duchowymi. Żółte tło karty symbolizuje także witalność, kreatywność i radość z tworzenia – jak w przypadku Maga czy Cesarzowej. Sugeruje, że za zasłoną materii istnieje świat duchowy ( Sprawiedliwość ). Światy te łączą się i wzajemnie przenikają. Myślę, że drogą do zrozumienia tej odwiecznej prawdy jest wiedza ezoteryczna i intuicja, symbolizowane przez latarnię Pustelnika.

Kolor zielony, jak pisze Helena Starowieyska, reprezentuje w Tarocie przede wszystkim przyrodę – ''nieprzeniknione głębie sił natury, dojrzewanie roślin i wieczne odradzanie się drzew.'' Jest związany z żywiołem ziemi. Symbolizuje '' matczyne łono natury ''. Barbara Antonowicz – Wlazińska podkreśla, że jest to barwa powstająca z połączenia koloru niebieskiego z żółtym. Zieleń symbolizuje równowagę i harmonię. Jest to kolor środka tęczy – miedzy fioletem a czerwienią.

Zdaniem Heleny Żuk zieleń jako dominująca barwa tła symbolizuje harmonię w przyrodzie. Przypomina, że człowiek jest jej częścią. Na przykład Cesarzowa z Arkanu III zasiada na tronie na tle zielonego lasu. Wróżka Katowice podobnie drzewa i łąka na karcie Moc podkreślają związek człowieka z naturą. Zielona roślinność na karcie Mag według Marii Bigoszewskiej symbolizuje rodzenie się, rozkwit i umieranie a zatem cykliczność występującą w przyrodzie ale także przemijalność wszelkich form materialnych. Kolor zielony jest w Tarocie także znakiem płodności i prokreacji. Taką wymowę mają według cytowanych autorek zielone wianki Cesarzowej i kobiety z Arkanu Moc jak również liście na tunice Głupca.

Zielona barwa może także oznaczać nadzieję. Zdaniem Heleny Żuk zielony wieniec na głowie Woźnicy Rydwanu symbolizuje nadzieję i wiarę, że wybór, którego dokonał jest słuszny a jego plany się zrealizują. Zieleń jest tu znakiem wiary w powodzenie i sukces. Podobnie wianek na głowie Głupca oznacza nadzieję, że podąża on właściwą drogą.

Zielony kolor w symbolice Tarota oznacza także rozwój i postęp – zarówno fizyczny jak też duchowy. W takim znaczeniu barwa ta występuje na przykład na karcie Gwiazda. Wedlug Heleny Żuk zieleń drzewa symbolizuje tu inspirację i rozwoj duchowy. Zielony kolor ma również wieniec okalający tancerkę na karcie Świat. Maria Bigoszewska porównuje go do macicy, w której '' jaźń zespala się z rosnącym w niej embrionem ''. Świat jako ostatnia karta Arkanów Wielkich kończąca tarotową drogę zawiera w tym symbolu zapowiedź nowego cyklu życia, który rozpocznie karta Głupiec.

Kolejnym kolorem, który pojawia się na kartach Arkanów Wielkich jest kolor biały. Barbara Antonowicz – Wlazińska pisze, że biel jest sumą wszystkich kolorów. Symbolizuje boskość, czystość, niewinność, uczciwość i szczere intencje. Helena Starowieyska zauważa, że biel jest kolorem kandydatów idących na egzamin, dzieci przystępujących do pierwszej komunii, a także sukni ślubnej panny młodej. Oznacza więc przejście z jednego stanu do drugiego – inicjację. Jest to kolor czysty, neutralny i pasywny.

Biel jako symbol czystości i niewinności odnajdujemy na wielu Arkanach. Moim zdaniem te postacie, które mają na sobie szaty lub ich fragmenty w białym kolorze cechuje także uczciwość, bezinteresowność i szczere intencje. Białą barwę ma koszula Maga, spodnie szaty Papieża i Głupca, narękawniki Rycerza Rydwanu i fragmenty szaty Kapłanki. Anioł na karcie Umiarkowanie i kobieta poskramiająca lwa z Arkanu XI również mają na sobie białe szaty. Zdaniem Heleny Żuk białe lilie na karcie Mag oznaczają niewinność, bezinteresowność i czyste intencje. Autorka zauważa, że biała lilia była w tradycji chrześcijańskiej symbolem czystości, dziewictwa i zbawienia duszy. Symbol ten pojawia się również na karcie Papież. Habit jednego z zakonników przyozdabiają białe lilie. Podobne znaczenie ma biały sztandar zawieszony na trąbce Anioła z Arkanu XX. Biel symbolizuje tu moim zdaniem boskość, prawdę, a także ostateczną sprawiedliwość.

Według Barbary Antonowicz – Wlazińskiej biały kolor w Tarocie oznacza również łączność z Siłami Wyższymi i ich wpływ na życie człowieka. Symbolizuje przenikanie energii duchowej do świata materialnego. Przykładem może być pałeczka Maga. Jak pisze Maria Bigoszewska, jej biała barwa wskazuje na to, że Mag potrafi nawiązać kontakt ze światem duchowym i wykorzystać tę umiejętność dla własnych potrzeb. Symbolem ingerencji sił duchowych w życie człowieka jest także biała barwa Słońca na karcie Głupiec. Słońce jest źródłem życia, a jego biały kolor oznacza, że wszystko, co dzieje się w świecie ziemskim ma swoją przyczynę w swiecie duchowym. Związek świata doczesnego ze sferą ducha symbolizuje według cytowanej autorki również biały krzyż : na piersi Kapłanki i na szacie Papieża. Postacie te cechuje uduchowienie i łączność z Bogiem. Papież ma jeszcze białe buty, co według Heleny Żuk oznacza, że jako przedstawiciel Boga na ziemi przemierza drogi życia w poszukiwaniu prawdy absolutnej. Biel jest tu także symbolem intuicji, wewnętrznego głosu, który go prowadzi. Biel jako znak łączności z siłami duchowymi występuje na wielu Arkanach. Biała korona Cesarzowej zdaniem Heleny Żuk symbolizuje wykorzystanie energii kosmicznej do realizacji spraw ziemskich. Białe włosy i broda Cesarza sa znakiem czystych i chwalebnych myśli i działań Władcy, którego wspiera Opaczność.

Sądzę, że pięknym symbolem łączności świata materialnego, doczesnego ze światem duchowym są w Tarocie białe góry. W ich otoczeniu Głupiec rozpoczyna swoją życiową wędrówkę. Jako Pustelnik stąpa po ich szczytach poszukując prawdy i mądrości. Na etapie Arkanu XX biel górskiego krajobrazu w tle symbolizuje życie wieczne i świat duchowy, do którego zmierza Wędrowiec. Zdaniem Heleny Żuk białe wierzchołki gór są w Tarocie znakiem inicjacji, przejścia z jednego stanu świadomości w inny, wyższy. Symbolizują więc rozwój duchowy. Takie jest również znaczenie białego tła na karcie Wisielec. Biel symbolizuje tu proces przechodzenia z jednego etapu w drugi - duchową ewolucję. Podobną wymowę ma biała barwa sukni kobiety na karcie Moc – oznacza wewnętrzną przemianę, opanowanie emocji i zwierzęcych instynktów i osiągnięcie wyższego poziomu świadomości. Jak pisze Maria Bigoszewska, biały koń na karcie Śmierć pełni rolę łącznika między Niebem a ziemią. Cytowana autorka podkreśla, że w tradycji ezoterycznej biały rumak symbolizuje boskie światło odprowadzające dusze zmarłych do świata duchowego. Odnosząc ten znak do życia doczesnego można go rozumieć jako symbol przejścia z jednego etapu ( stanu, sytuacji ) do drugiego - całkowicie odmiennego.

Biały kolor symbolizuje w Tarocie również ukrytą obecność Boga. Wróżka Katowice. Zdaniem Marii Bigoszewskiej znakiem bliskości Stwórcy są białe chmury widoczne na takich kartach jak Kochankowie, Koło Fortuny, Umiarkowanie czy Świat.

Kolor czarny jest według Barbary Antonowicz – Wlazińskiej barwą nocy, ciemności, żałoby i smutku. Moim zdaniem czerń symbolizuje to, co mroczne, nieznane, nie do końca zrozumiałe – na przykład podświadomość. Helena Starowieyska pisze, że czerń jest barwą żyznej ziemi ( czarnoziem ). Autorka zauważa, że według osiemnastowiecznej etymologii słowo '' alchemia '' pochodzi od słów '' Al khem '', które w języku arabskim oznaczają '' żyzną ziemię Egiptu '' jak też sam Egipt jako krainę geograficzną. Egipt był w starożytności znaczącym ośrodkiem wiedzy tajemnej i stąd, według mnie, powiązanie określenia '' Al khem '' z tym, co rozumiemy pod pojęciem '' alchemia ''. Sądzę, że czerń od wieków kojarzyła się z magią i okultyzmem. Również w symbolice Tarota czarny kolor może oznaczać wiedzę tajemną lub uzdolnienia ezoteryczne. Taka jest zdaniem Heleny Żuk symboliczna wymowa czarnych włosów Maga i Kapłanki. Rownież czarny kolor jednego ze sfinksow ciągnących rydwan na Arkanie VII oznacza, według Marii Bigoszewskiej, wiedzę ezoteryczną Woźnicy.

Barbara Antonowicz – Wlazińska pisze, że czerń symbolizuje w Tarocie także siły ciemności, pod wpływem których człowiek błądzi i wchodzi na drogę zła. Taką wymowę ma czarne tło na karcie Diabeł. Czerń oznacza tu zło, ból, niegodziwość i cierpienie. Symbolizuje czeluść piekła, ciemność i potępienie czekające tych, którzy czynią zło. Podobne znaczenie mają zdaniem Heleny Żuk czarne trumny na karcie Sąd. Czerń symbolizuje w tym przypadku złe nawyki i niemoc, w której tkwi człowiek. Z kolei czarne tło na karcie Wieża wskazuje według cytowanej autorki na potęgę Sił Wyższych, która może zostać skierowana przeciw człowiekowi, jeśli będzie się kierował pychą, zarozumialstwem i w egoistyczny sposób realizował swoje plany.

Ciekawa jest wieloznaczna symbolika koloru czarnego na karcie Śmierć. Według Heleny Żuk czarna barwa chorągwi, którą dzierży Śmierć oznacza cierpienie, nicość, rozpacz i smutek. Jednakże czarny kolor ziemi, po której kroczy, symbolizuje urodzajną glebę, która może dać żyzne plony, a więc dostatek i zadowolenie. Zdaniem cytowanej autorki oznacza to, że obszar, na którym Śmierć zbiera swoje żniwa, jest jak samo życie – zło i dobro, radość i cierpienie przeplatają się w nim nieustannie.

Oprócz czterech kolorów odpowiadających czterem żywiołom ( czerwony, niebieski, żółty, zielony ) oraz bieli i czerni w Arkanach Wielkich Tarota występują jeszcze inne barwy powstające z połączenia tych poprzednich. Do tych kolorów możemy zaliczyć różowy, fioletowy, szary i brązowy.

Jak zauważa Barbara Antonowicz – Wlazińska, kolor różowy jako połączenie czerwieni i bieli oznacza delikatność, wrażliwość i kobiecość. Helena Starowieyska pisze, że róż symbolizuje w Tarocie '' istotę ludzką, która oddala się od swej zwierzęcej natury w stronę boskości ''. Kolor różowy podkreśla duchowy aspekt postaci. Sądzę, że różowa barwa twarzy i dłoni Głupca, Maga, Kapłanki, Cesarzowej, Papieża czy Wisielca symbolizują uduchowienie i łagodność. Z kolei dłonie kobiety na karcie Moc w kolorze intensywnego różu oznaczają zdaniem Heleny Żuk duży zasób energii duchowej oraz siłę woli, która pozwala zapanować nad zwierzęcymi instynktami i słabościami. Podobną wymowę ma różowa barwa ciała nagiej kobiety na karcie Gwiazda. Wyeksponowanie tego koloru symbolizje według cytowanej autorki wysoki stopień uduchowienia. Również twarz Anioła na karcie Umiarkowanie w kolorze intensywnego różu wskazuje na silne uduchowienie i '' boski pierwiastek '' w naturze tej postaci.

Kolor fioletowy powstaje przez połączenie czerwonego z niebieskim. Jak pisze Helena Żuk, w symbolice Tarota oznacza to połączenie energii, woli i działania z wiedzą, mądrością i uduchowieniem. Zdaniem Barbary Antonowicz – Wlazińskiej fiolet będąc mieszaniną czerwieni i niebieskiego symbolizuje połączenie namiętności i poświęcenia, serca i rozumu, ciała i duszy. Fiolet oznacza wewnętrzną harmonię. Wedlug Marii Bigoszewskiej kolor fioletowy symbolizuje w Tarocie najwyższe uduchowienie. Szatę tej barwy ma Anioł na karcie Kochankowie. Anioł jako istota duchowa sprawuje opiekę nad parą ludzi, których połączyła miłość. Fioletowe skrzydła Anioła z Arkanu XIV również symbolizują zdaniem Heleny Żuk wielkie uduchowienie, harmonię i łączenie przeciwieństw. Fioletowa barwa szarfy tancerki na karcie Świat – ostatniej karcie Arkanów Wielkich – oznacza moim zdaniem wysoki poziom rozwoju duchowego, który osiągnął Wędrowiec na tym etapie tarotowej drogi. Fiolet symbolizuje wewnętrzną harmonię i spełnienie.

Nieco inna jest wymowa tego koloru na karcie Sprawiedliwość. Fioletowa zasłona widoczna w tle oznacza, według Heleny Żuk, granicę pomiędzy światem doczesnym, w którym obowiązuje ziemska sprawiedliwość, a światem duchowym, który pozostaje poza jej zasięgiem.

Kolor brązowy, jak pisze Barbara Antonowicz – Wlazińska, jest symbolem wyrzeczenia i poświęcenia.Dlatego też mnisi w wielu zakonach noszą habity w tym kolorze. Zdaniem Heleny Żuk brąz symbolizuje w Tarocie przeszkody, trudności i życiowe zmagania. W takim znaczeniu barwa ta występuje na karcie Głupiec. Brązowe skały zapowiadają przeszkody, które Wędrowiec napotka na swojej drodze. Podobną wymowę ma według cytowanej autorki brązowy kolor drogi widocznej w tle na karcie Umiarkowanie. Z kolei brązowa barwa drzewa w kształcie krzyża, na którym powieszony jest Wisielec symbolizuje trudności wstrzymujące działanie. Brąz oznacza tu konieczność zaakceptowania rzeczywistości, nawet jeśli jest ona bolesna. Kolor brązowy, jak zauważa Maria Bigoszewska, jest barwą ziemi. Dlatego w Tarocie symbolizuje także materię i ziemską, realną rzeczywistość. W takim znaczeniu występuje na karcie Mag. Brązowy stół, na którym leżą akcesoria Maga symbolizuje, zdaniem cytowanej autorki, rzeczywistość, w której się on porusza, pole jego działania. Podobną wymowę ma brązowa barwa kija, z którym wędruje Głupiec.

Kolor szary jest barwą pośrednią między bielą a czernią. Wróżka Katowice. Według Barbary Antonowicz – Wlazińskiej oznacza skromność, prostotę, panowanie nad emocjami i dystans do otoczenia. Zdaniem Marii Bigoszewskiej kolor szary w Tarocie symbolizuje potrzebę wyciszenia, refleksji oraz izolacji od świata i ludzi. Uosobieniem cech przypisywanych tej barwie jest Pustelnik, gdyż w kolorystyce tego Arkanu kolor szary jest dominujący.

Dalej

Kontakt ze mną

ul. Fiteberga 12
40-588 Katowice-Brynów

Napisz do mnie

Projektowanie stron www Bielsko Pozycjonowanie Stron
Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Plików Cookies Zamknij